فکر می‌کنم برعکس اعتقاد مسیحی‌ها و کاتولیک‌ها خیلی از انسان‌های زنده، در واقع مرده اند و آنها که جان باخته اند، زنده هستند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۳۳
parham-nasa
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۲۰