۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۵ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۵۱
parham-nasa
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۲۳
Reyhaneh8
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۰۲
moinshadow
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۳۷