آدم هرجا باشه عادت میکنه و دیگه براش سخته از اونجا بره. نحوه فکر کردن هم بعد از مدتی عادت میشه و دیگه عوض کردنش سخته. من دیگه کشیش نیستم اما همه اش بی‌اونکه خودم بفهمم دعا میخونم.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۹ ماه قبل، جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۲۸
Reyhaneh8
‫۹ ماه قبل، شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۰۷
parham-nasa
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۴
R_Aliabadi
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۱۸