آدم هرجا باشه عادت میکنه و دیگه براش سخته از اونجا بره. نحوه فکر کردن هم بعد از مدتی عادت میشه و دیگه عوض کردنش سخته. من دیگه کشیش نیستم اما همه اش بی‌اونکه خودم بفهمم دعا میخونم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲۷ روز قبل، جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۲۸
Reyhaneh8
‫۲۶ روز قبل، شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۰۷
parham-nasa
‫۲۵ روز قبل، یک شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۴