فرق بین دوست خوب و درمانگر چیست؟ دوست خوب (یا سلمانی و آرایشگر و مربی شخصی) می‌تواند حامی و همدل آدم باشد. دوست خوب می‌تواند محرم اسرار، مهربان و دلسوز باشد که در پریشان‌حالی به داد آدم برسد. اما یک فرق به جا می‌ماند: فقط درمانگر ممکن است بتواند شما را با زمان حاضر رویارو کند. تعامل زمان حاضر (یعنی تعبیرهایی درباره‌ی رفتار کنونی دیگران) کمتر در زندگی اجتماعی رخ می‌دهد. اگر بدهد، نشانه‌ی صمیمیت خیلی زیاد یا کشمکش در شرف وقوع است؛ مثلا "دوست ندارم این‌جوری نگاهم کنی." یا روابط دو جانبه‌ی پدر و مادر با بچه "وقتی باهات حرف می‌زنم، رو برنگردان."
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۴۸
simsimi
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۲۴