احساس کرد که لب‌خندش آرام و بی‌صدا دور می‌شود،رنگ می‌بازد و می‌چکد مثل اشک شمع زیبایی که مدت‌ها سوخته است و حالا آرام آرام می‌چکد و شمع هم دیگر شمع نیست. تاریکی.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mobina_taheri
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۸:۴۴
ghazli
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۱۷
hedgehog
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۳۱
Ali
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۰۱
Kimiakarimi
‫۱ سال قبل، جمعه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۰۲
slkfatemeh
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۱۴
Ryhan
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۱۲