فکر می‌کنم این گناهکارانند که راحت می‌خوابند، چون چیزی حالیشان نیست و برعکس، بی‌گناهان نمی‌توانند حتی یک لحظه چشم روی هم بگذارند، چون نگران همه چیز هستند. اگر غیر از این بود، بی‌گناه نمی‌شدند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Amita
‫۱۹ روز قبل، شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۲۲