فکر می‌کنم این گناهکارانند که راحت می‌خوابند، چون چیزی حالیشان نیست و برعکس، بی‌گناهان نمی‌توانند حتی یک لحظه چشم روی هم بگذارند، چون نگران همه چیز هستند. اگر غیر از این بود، بی‌گناه نمی‌شدند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Amita
‫۷ ماه قبل، شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۲۲
AmirHossein1
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۳۱