بدترین چیزها همیشه در درون آدم اتفاق می‌افتد. اگر اتفاق در بیرون بیفتد، مثل وقتی که اردنگی می‌خوریم، می‌شود زد به چاک. اما از درون غیر ممکن است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Amita
‫۹ ماه قبل، شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۲۲
AmirHossein1
‫۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۳۱