خوبی چت همین است. هر وقت بخواهی، چیزی می‌گویی و هر وقت نمی‌خواهی، نمی‌گویی و بدون خداحافظی گم می‌شوی. می‌توانی با بغض بخندی و هیچ‌کس نفهمد داری گریه می‌کنی. می‌توانی جواب حرفی را که دوست نداری ندهی، دست‌هایت را زیر چانه بزنی، خیره شوی به مانیتور و بگویی سرم شلوغ است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ روز قبل، چهار شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۳۳
Ali
‫دیروز پنج شنبه، ساعت ۲۲:۲۲