خوبی چت همین است. هر وقت بخواهی، چیزی می‌گویی و هر وقت نمی‌خواهی، نمی‌گویی و بدون خداحافظی گم می‌شوی. می‌توانی با بغض بخندی و هیچ‌کس نفهمد داری گریه می‌کنی. می‌توانی جواب حرفی را که دوست نداری ندهی، دست‌هایت را زیر چانه بزنی، خیره شوی به مانیتور و بگویی سرم شلوغ است.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۳۳
Ali
‫۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۲۲
Amita
‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۴۵
Gelavizh
‫۹ ماه قبل، پنج شنبه ۴ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۰۱:۴۷
alizeraat
‫۸ ماه قبل، شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۱۹