اگر ماری موفق می‌شد بدون اینکه مرا در آغوش بگیرد از کنار من رد بشود آن وقت تنها یک راه برایم باقی می‌ماند ، خودکشی.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ ماه قبل، جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۰۱:۲۲
Amita
‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۵۲