یوسف اعتصام‌الملک - ذبیح‌الله منصوری

یوسف اعتصام‌الملک - ذبیح‌الله منصوری