زینال

زینال

یک هایکونویس پاره‌وقت قبلاً می‌پرسیدم که "چرا؟" حالا می‌گم "ایول"

آخرین فعالیت‌ها


  • در راه
    از در راه :

    خوابم برد، سرتا پا گل‌آلود؛ و وقتی بیدار شدم گل‌ها خشک شده بودند و بیرون برف بود. (...)