آخرین فعالیت‌ها


 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  محکوم به مرگی یک ساعت پیش از مرگ میگوید یا می‌اندیشد که اگر مجبور میشد بر فراز بلندی یا صخره ای زندگی کند که آنقدر باریک باشد که فقط دو پایش در آن جا بگیرد و در اطرافش پرتگاه‌ها ، اقیانوس و سیاهی ابدی، تنهایی ابدی و توفان ابدی باشد و به این وضع ناگزیر باشد در آن یک ضرع فضا تمام عمر هزار سال، برای ابد بایستد؛ باز هم ... (...)

 • هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها
  از هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها :

  هنر دیدن با صبری طولانی به دست می‌آید. حتی در کوچکترین اشیا چیزی ناشناخته وجود دارد باید آن را یافت. (...)

 • ابله
  ستاره داد
 • بیگانه
  ستاره داد
 • سووشون
  ستاره داد
 • مسخ
  ستاره داد