خالد حسینی

خالد حسینی

Khaled Hosseini
Kabul

خالد حسینی از پدر و مادری هراتی ، در شهر کابل زاده شد. مادرش معلم فارسی و تاریخ در یک لیسه (دبیرستان) بزرگ دخترانه در کابل بود. در سال ۱۹۷۶، پدر خالد حسینی به عنوان دیپلمات وزارت خارجه افغانستان، به پاریس اعزام شد و او نیز به همراه خانواده، به پایتخت فرانسه رفت. در سال ۱۹۸۰ و به دنبال کودتای کمونیستی در افغانستان، پدر خالد حسینی از سفارت افغانستان برکنار شد. در نتیجه خانواده حسینی از ایالات متحده تقاضای پناهندگی سیاسی کردند که به آن‌ها اعطا شد. خالد حسینی به همراه خانواده‌اش در سال ۱۹۸۰ به سن خوزه در ایالت کالیفرنیا مهاجرت کرد. او درخواست پذیرش از دانشگاه سانتاکلارا (Santa Clara) کرد و از مدرسه UC در شهر سن دیگو در رشته پزشکی فارغ‌التحصیل شد. خالد از سال ۱۹۹۶ به تحصیل در رشته پزشکی داخلی مشغول شد. خالد حسینی ازدواج کرده و دارای دو فرزند (یک پسر و یک دختر با نام‌های حارث و فرح) است.


رمان‌های خالد حسینی تعداد : ۲۳
نویسنده :‌ خالد حسینی
۳/۷ از ۵
۹ ۶
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : پیکان
۴/۳ از ۵
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : ثالث
۴/۲ از ۵
۶۳ ۴۹
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : ثالث
۴/۱ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : مروارید
۴/۴ از ۵
نویسنده :‌ خالد حسینی
۰ از ۵
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : ثالث
۴/۳ از ۵
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : باغ نو
۴/۵ از ۵
۲
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : مروارید
۴/۴ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : مروارید
۴/۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : نیلوفر
۴/۱ از ۵
۱۵۴ ۹۸
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : به‌سخن
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : پیکان
۰ از ۵
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : نگارینه
۴ از ۵
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : ثالث
۳/۳ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ خالد حسینی
۴/۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : مروارید
۴ از ۵
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : افراز
۴ از ۵
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : پیکان
۴/۲ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ خالد حسینی
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ خالد حسینی
۳/۹ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : بهزاد
۴/۷ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : ققنوس
۴ از ۵