مودب‌پور

مودب‌پور

م. مودب‌پور

مرتضی مؤدب‌پور (م. مودب پور) از نویسندگان كتابهاي پرفروش ایرانی است. وی نویسندگی حرفه‌ای خود را حدودا از سال ۱۳۷۸ و با رمان پریچهر آغاز کرد.
.از این نویسنده تاکنون ۶ اثر داستانی منتشر شده‌است


رمان‌های مودب‌پور تعداد : ۱۰
نویسنده :‌ مودب‌پور
۳/۳ از ۵
۹ ۴ تهیه کتاب پریچهر
نویسنده :‌ مودب‌پور
ناشر : نیریز
۴/۱ از ۵
۱۵ ۱۳
نویسنده :‌ مودب‌پور
۰ از ۵
۲ ۱ تهیه کتاب خواستگاری (انتخاب) فیلم‌نامه
نویسنده :‌ مودب‌پور
ناشر : علم
۲/۹ از ۵
۶ ۳
نویسنده :‌ مودب‌پور
ناشر : علم
۳/۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ مودب‌پور
ناشر : نیریز
۱/۲ از ۵
۲ تهیه کتاب شیرین
نویسنده :‌ مودب‌پور
ناشر : علم
۱/۲ از ۵
نویسنده :‌ مودب‌پور
ناشر : علم
۲/۳ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ مودب‌پور
ناشر : نیریز
۳/۶ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ مودب‌پور
ناشر : نیریز
۲/۷ از ۵
۳ ۲