کازوئو ایشی‌گورو

کازوئو ایشی‌گورو

Kazuo Ishiguro
Nagasaki

نویسندهٔ انگلیسی ژاپنی‌تبار است. او در سال ۱۹۸۶ برای کتاب هنرمندی در دنیای شناور برندهٔ جایزهٔ وایت‌برِد و در سال ۱۹۸۹ به خاطر کتاب بازماندهٔ روز برندهٔ جایزهٔ بوکر شد. کتاب‌های وقتی یتیم بودیم و هرگز رهایم مکن از او نیز به فهرست نهایی جایزهٔ بوکر راه یافتند.


رمان‌های کازوئو ایشی‌گورو تعداد : ۱۵
ناشر : کارنامه
۴ از ۵
۱۰ ۳ تهیه کتاب بازمانده روز تهیه کتاب بازمانده روز
ناشر : کارنامه
۳/۷ از ۵
۲ ۲
۳/۴ از ۵
ناشر : ققنوس
۳/۹ از ۵
۴ ۱
ناشر : آرادمان
۳/۸ از ۵
۳/۸ از ۵
۴ ۱
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
۵ ۱
ناشر : میلکان
۳/۸ از ۵
۱ ۱
ناشر : نیلا
۴/۳ از ۵
۳ ۱ تهیه کتاب منظر پریده‌رنگ تپه‌ها
ناشر : افق
۴/۶ از ۵
۱ تهیه کتاب هرگز ترکم مکن
ناشر : ققنوس
۴/۱ از ۵
۷۲ ۵۴ تهیه کتاب هرگز رهایم مکن
ناشر : افراز
۳/۹ از ۵
۴ ۱ تهیه کتاب هنرمندی از جهان شناور
ناشر : غنچه
۳/۷ از ۵
۱
ناشر : هرمس
۴ از ۵
۶ ۴
۱ از ۵