کازوئو ایشی‌گورو

کازوئو ایشی‌گورو

Kazuo Ishiguro
Nagasaki

نویسندهٔ انگلیسی ژاپنی‌تبار است. او در سال ۱۹۸۶ برای کتاب هنرمندی در دنیای شناور برندهٔ جایزهٔ وایت‌برِد و در سال ۱۹۸۹ به خاطر کتاب بازماندهٔ روز برندهٔ جایزهٔ بوکر شد. کتاب‌های وقتی یتیم بودیم و هرگز رهایم مکن از او نیز به فهرست نهایی جایزهٔ بوکر راه یافتند.


رمان‌های کازوئو ایشی‌گورو تعداد : ۱۵
ناشر : کارنامه
۴/۱ از ۵
۱۱ ۳
ناشر : کارنامه
۳/۷ از ۵
۲ ۲
۳/۸ از ۵
ناشر : ققنوس
۴ از ۵
۵ ۱
ناشر : آرادمان
۳/۸ از ۵
۱
۳/۸ از ۵
۴ ۱
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
۵ ۱
ناشر : میلکان
۳/۸ از ۵
۲ ۲
ناشر : نیلا
۴/۳ از ۵
۴ ۱
ناشر : افق
۴/۶ از ۵
۱
ناشر : ققنوس
۴/۱ از ۵
۷۴ ۵۶
ناشر : افراز
۳/۹ از ۵
۴ ۱
ناشر : غنچه
۳/۷ از ۵
۱
ناشر : هرمس
۴ از ۵
۷ ۴
۱ از ۵