رمان ایرانی

کنتس سلما

علمی
9789644052231
۱۳۸۲
۳۳۶ صفحه
۳۶۷۵ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
دیگر رمان‌های فریده گلبو (کردوانی)
لغزش ساقی
لغزش ساقی او با گفتن هر یک از این جملات کوتاه و بلند یک دور بر گرد خویش می‌چرخید و بقیه هم، مانند جن‌زدگانی افسون شده بی‌اراده در فضای فراخ سالن پذیرایی هم‌چون رقص اشباح جابه‌جا می‌شدند...
خسرو و شیرین (داستانی بر اساس منظومه نظامی گنجوی)
خسرو و شیرین (داستانی بر اساس منظومه نظامی گنجوی)
آوای مقدس و دختر خیاط
آوای مقدس و دختر خیاط
مشاهده تمام رمان های فریده گلبو (کردوانی)
مجموعه‌ها