• از مجموع ۸۰ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'باباگوریو' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴ رو بدست آورده.
۷۶۲۹ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۷۲ را داده‌ند.
• رمان 'باباگوریو' در کتاب‌خانه‌ی ۴۶ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۴۶ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
hailee
hailee
۱۴۰۱/۲/۴

R_Aliabadi
R_Aliabadi
۱۴۰۰/۱۱/۲۷

Reyhaneh8
Reyhaneh8
۱۳۹۹/۱۱/۸

navas
navas
۱۳۹۹/۵/۱۸

PrinceMyshkin
PrinceMyshkin
۱۳۹۸/۱۱/۱۸

masepehr
masepehr
۱۳۹۸/۸/۴

fatemehmoosavi
fatemehmoosavi
۱۳۹۸/۳/۱۳

Tahatehrani
Tahatehrani
۱۳۹۷/۱۰/۲۶

sork
sork
۱۳۹۷/۸/۲

moazzenza
moazzenza
۱۳۹۷/۵/۲۵

Mrswolf
Mrswolf
۱۳۹۷/۵/۸

Parisa67
Parisa67
۱۳۹۷/۴/۳۱

Celin
Celin
۱۳۹۷/۳/۱۵

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Pejman_gh
Pejman_gh
۱۳۹۷/۲/۳۱

Edris
Edris
۱۳۹۷/۲/۳۱

Munir
Munir
۱۳۹۷/۲/۳۱

Nasim09
Nasim09
۱۳۹۷/۲/۳۰

Mehri_nik
Mehri_nik
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sina_raufi
Sina_raufi
۱۳۹۷/۲/۳۰

AzipoAxo
AzipoAxo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۴

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۴

Minooo
Minooo
۱۳۹۷/۲/۲۴

Mirhadi
Mirhadi
۱۳۹۷/۲/۲۴

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۴

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Manije_jfr
Manije_jfr
۱۳۹۷/۲/۲۳

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mohsen_abbasi
Mohsen_abbasi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Salmoon
Salmoon
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sarinna
Sarinna
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mahisa
Mahisa
۱۳۹۷/۲/۲۳

Shahrzad_sh
Shahrzad_sh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Maali
Maali
۱۳۹۷/۲/۲۳

Henry
Henry
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjan_and
Marjan_and
۱۳۹۷/۲/۲۳

Rezasharghi
Rezasharghi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sara_eoeo
Sara_eoeo
۱۳۹۷/۲/۲۳

Ahmad_reza
Ahmad_reza
۱۳۹۷/۲/۲۳

Nasibbeh
Nasibbeh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Shahin_drama
Shahin_drama
۱۳۹۷/۲/۲۳

Pedram_jz
Pedram_jz
۱۳۹۷/۲/۲۳

Herman
Herman
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sharif_rezaei
Sharif_rezaei
۱۳۹۷/۲/۲۳

Nima_farahi
Nima_farahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Setare_yh
Setare_yh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Teme
Teme
۱۳۹۷/۲/۲۲

Lotoos18
Lotoos18
۱۳۹۷/۲/۲۱

Fahime_shakib
Fahime_shakib
۱۳۹۷/۲/۱۷

Merdak
Merdak
۱۳۹۷/۲/۱۲

Holden_caulfield
Holden_caulfield
۱۳۹۷/۲/۳

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۱/۲۹

ادرین
ادرین
۱۳۹۷/۱/۷

Zeinaaab
Zeinaaab
۱۳۹۷/۱/۳

Maryamkazempour
Maryamkazempour
۱۳۹۶/۹/۱۷

Fahimeh_96
Fahimeh_96
۱۳۹۶/۹/۴

kebria
kebria
۱۳۹۶/۵/۲

shaqayeqqm
shaqayeqqm
۱۳۹۶/۲/۲۳

hosseinm
hosseinm
۱۳۹۶/۲/۲

madjid
madjid
۱۳۹۶/۲/۲

Nasim1396
Nasim1396
۱۳۹۶/۱/۲۰

yalda_shirazi
yalda_shirazi
۱۳۹۶/۱/۱۶

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۴

Tabatabaei
Tabatabaei
۱۳۹۵/۱۱/۲۹

tatatiii
tatatiii
۱۳۹۵/۱۱/۲۵

saharjafari00
saharjafari00
۱۳۹۵/۱۱/۱۹

fahad
fahad
۱۳۹۵/۱۱/۱۵

am_po
am_po
۱۳۹۴/۹/۱۹

nasstar
nasstar
۱۳۹۴/۸/۴

Khadije.musavi
Khadije.musavi
۱۳۹۴/۶/۸

Locondovinci
Locondovinci
۱۳۹۴/۴/۵

ATeNA
ATeNA
۱۳۹۴/۲/۱۲

Bahar_eo
Bahar_eo
۱۳۹۴/۱/۸

senator
senator
۱۳۹۴/۱/۷

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۱/۳۰

Forte
Forte
۱۳۹۲/۷/۲۲