رمان ایرانی

چشم‌هایی به رنگ عسل

... با بی حالی و تنی خسته به سمت دیوار شیشه‌ای حرکت کردم. هنگام عبور از کنار اتاقش، نگاه ملتمس و غمگینم به آن سمت کشیده شد و آه سردی از سینه‌ام خارج گردید. سقف روی سرم سنگینی می‌کرد. شانه‌هایم گویی تحمل هوا را هم نداشتند! یکی از پنجره‌ها را به سختی باز کردم. هجوم هوای سرد و دلگیر بیرون، پوست داغ و ملتهب صورتم را به مبارزه می‌طلبید. چند روزی بود که به طرز محسوسی گوشه‌گیر و ساکت شده بودم. ده روز از رفتنش می‌گذشت و من روزها را با دلتنگی و بی هدفی به شب می‌رساندم. درست مثل دخترکی بازیگوش که عروسکش را گم کرده باشد! ظاهرا تمام تلاش من برای نادیده گرفتن او بی نتیجه بود. حالا دریافتم که چه جایگاهی برایم داشته است...

شقایق
9789647928748
۱۳۹۰
۴۸۰ صفحه
۱۸۶۳ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های زهره کلهر
وسوسه 1 (2 جلدی)
وسوسه 1 (2 جلدی) دلش پرپر می‌زد که اعترافی شیرین از او بگیرد و همان دم جلوی پایش جان دهد! ولی انگار هنوز با او سر جنگ داشت و ناامیدش می‌کرد. دست‌هایش را از هم باز کرد و سرش را رو به آسمان گرفت. حالا هر دویشان خیس شده بودند. بی‌خبر از ضربان تند و دیوانه‌وار قلب او، ناگهان فریاد زد و یکریز و ...
وسوسه 2 (2 جلدی)
وسوسه 2 (2 جلدی) دلش پرپر می‌زد که اعترافی شیرین از او بگیرد و همان دم جلوی پایش جان دهد! ولی انگار هنوز با او سر جنگ داشت و ناامیدش می‌کرد. دست‌هایش را از هم باز کرد و سرش را رو به آسمان گرفت. حالا هر دویشان خیس شده بودند. بی‌خبر از ضربان تند و دیوانه‌وار قلب او، ناگهان فریاد زد و یکریز و ...
عطش
عطش ... بند دل غزل پاره شد. پلک‌های از هم گشوده‌اش بی‌حال و ناتوان روی هم افتاد. آه از نهادش برآمد، افکار مسموم و آلوده همچون ماری خوش خط و خال گرد ذهنش پیچید و او را له کرد. اشک در چشم‌هایش حلقه زد. تا آمد دست آزادش را تکان دهد، عرفان مچش را گرفت. غزل حس کرد همان لحظه از ...
مشاهده تمام رمان های زهره کلهر
مجموعه‌ها