رمان خارجی

داستان‌های بلکین

ما در این مجموعه به یاری پوشکین و ایوان پترویچ بلکین ساده‌دل هزینه‌ای را که باید بابت سعادت انسان پرداخته شود ، در می‌یابیم. این سعادت هیچ‌گاه ساده و آسان به دست نمی‌آید. برای رسیدن به آن باید همواره جنگید، باید چگونگی پرداختن هزینه این خوشبختی را دانست، هزینه‌ای که گاه برای انسان بسیار سنگین تمام می‌شود. اما باید زندگی کرد، زیرا زندگی ادامه دارد، حتا زندگی ساده انسان‌های عادی، همان زندگی که پوشکین در داستان‌های بلکین از آن سخن می‌گوید.

بابک شهاب
به‌نگار
9786006835150
۱۳۹۲
۱۲۰ صفحه
۳۹۰ مشاهده
۰ نقل قول
الکساندر پوشکین
صفحه نویسنده الکساندر پوشکین
۶ رمان In Cyrillic: Александр Пушкин

Alexander Sergeevich Pushkin was a Russian Romantic author who is considered to be the greatest Russian poet and the founder of modern Russian literature Pushkin pioneered the use of vernacular speech in his poems and plays, creating a style of storytelling—mixing drama, romance, and satire—associated with Russian literature ever since and greatly influencing later Russian writers.

Born in Moscow, Pushkin published his first poem at the age of fifteen, and was widely recognized by ...
دیگر رمان‌های الکساندر پوشکین
دختر سروان
دختر سروان داستان این کتاب سرگذشت سرباز جوان پرشوری است که از زادگاه خود به سرزمین‌های دوردست می‌‌رود و به دختر سروانی دل می‌‌بازد. در این راه عشق شورانگیز، تن به بلا می‌دهد، دوئل می‌کند، به پیشواز خطر می‌تازد، در جامه افسری با پوگاچف، شورشی نامدار زمان، که با تزار پنجه درافکنده بود، دوستی می‌ورزد و به گناه این دوستی محکوم به ...
دوبروفسکی (مجموعه 3 داستان)
دوبروفسکی (مجموعه 3 داستان)
بی‌بی پیک
بی‌بی پیک داستایوفسکی می‌گوید:"ادبیات اروپایی نابغه‌هایی چون شکسپیر و سروانتس و شیللر را به جهان داده است. اما در میان این نوابغ یک نفر را به من نشان بدهید که به اندازه پوشکین ادراک جهانی داشته باشد" . و در جای دیگری می‌نویسد: "پوشکین در میان تمام شاعران جهان تنها کسی است که خود را در روح و هنر شاعران دیگر عالم ...
تراژدی‌های کوچک
تراژدی‌های کوچک تراژدی‌های کوچک شامل چهار نمایش‌نامه کوتاه مستقل است: شوالیه آزمند، موتسارت و سالی‌یری، مهمان سنگی و ضیافت به روزگار طاعون. این چهار نمایش‌نامه با وجود آنکه در یک مجموعه واحد گرد آمده‌اند، مسائل و تعارض‌های گوناگونی را مطرح می‌کنند: تقابل پول و انسانیت، عدم تناسب نبوغ و شرارت، و چگونگی واکنش نشان دادن افراد در لحظات سخت و حساس زندگی اجتماعی ...
مهمان سنگی و پری دریایی
مهمان سنگی و پری دریایی
مشاهده تمام رمان های الکساندر پوشکین
مجموعه‌ها