مجموعه داستان داخلی

100 میدان (100 قصه از میدان‌های 100 گانه نارمک)

نارمک تهران صد میدان دارد و هر میدان آن بی‌شمار قصه، من در این مجموعه از هر میدان یک قصه گفته‌ام.

هرمس
9789643639143
۱۳۹۳
۴۶۸ صفحه
۲۶۵ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های یوریک کریم‌مسیحی
اول شخص مفرد
اول شخص مفرد عناوین برخی از عکس قصه‌های این کتاب آن تابستان من، همسایه‌ی من، نگرانی بابای من، خبط غم‌انگیز مامان‌بزرگ من، سفر کاری بابای من، لحظه ی قطعی من، وردست من، به صحنه رفتن من، من و مامان من، زن من، تجربه عشقی من
جاده (4 مکالمه)
جاده (4 مکالمه) مرد: نگران نباش، خبری نیس! زن: آخه همین هفته گذشته که تهران حسابی بارون اومد و طبق معمول همه چی به‌ هم ریخت، میثم باید ساعت یک و نیم از سرویس پیاده می‌شد، ساعت یک و نیم هم گذشته بود، هنوز نیومده بود. من داشتم از دلواپسی می‌مردم. عوض اینکه وقتی بارون می‌آد همه گندا جمع بشه بره، بیشتر همه جا ...
طبقه هم‌کف
طبقه هم‌کف
بزرگراه بزرگ (7 داستان) مجموعه داستان
بزرگراه بزرگ (7 داستان) مجموعه داستان هنوز خیلی به پل مانده بود که در ماشین باز شد و چیزی ازش بیرون افتاد. سواری رفته بود و چیزی که ازش بیرون افتاده بود هنوز داشت غلت می‌خورد. رامین رسیده بود بالای سر دخترک، دختر قدبلند مدرسه‌ای. هوا کم‌کم داشت روشن می‌شد و از فاصله‌ای یک قدمی به وضوح داشت دختر بی‌حرکت را می‌دید. دخترک دمر افتاده بود ...
مشاهده تمام رمان های یوریک کریم‌مسیحی
مجموعه‌ها