یوبان

رمان‌های نشر یوبان تعداد : ۱۲
ناشر : یوبان
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ فیلیپ ‌دیک
ناشر : یوبان
۴ از ۵
۲
نویسنده :‌ کورت ونه‌گات
ناشر : یوبان
۳/۹ از ۵
تهیه کتاب پسری که از دخترها فراری بود
ناشر : یوبان
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ فلانری اوکانر
ناشر : یوبان
۳/۹ از ۵
ناشر : یوبان
۰ از ۵
تهیه کتاب داستان‌های ترسناک
نویسنده :‌ ویلیام فالکنر
ناشر : یوبان
۵ از ۵
نویسنده :‌ جان گریشام
ناشر : یوبان
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ جان گریشام
ناشر : یوبان
۳/۹ از ۵
۱ ۱ تهیه کتاب سوداگر (افشاگر)
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : یوبان
۳/۷ از ۵
تهیه کتاب مرد اسب
نویسنده :‌ گراهام گرین
ناشر : یوبان
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ تام هنکس
ناشر : یوبان
۳/۵ از ۵