۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۸:۱۴
zahralabbafan
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۴۶
hedgehog
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۲۶
plato
‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۲۴