ین طور بارم آورده بودند که بترسم. از همه چیز. از بزرگ‏تر که مبادا بهش بربخورد؛ از کوچک‏تر که مبادا دلش بشکند؛ از دوست که مبادا برنجد و تنهایم بگذارد؛ از دشمن که مبادا برآشوبد و به سراغم بیاید.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۶:۴۵
NARGESGOL
‫۸ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۳:۱۷
bilijacks
‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۴:۴۰
mammad
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۰۷:۴۹
Elham
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۳ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۵
Mahkame
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۰
notation69
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۲۷