ین طور بارم آورده بودند که بترسم. از همه چیز. از بزرگ‏تر که مبادا بهش بربخورد؛ از کوچک‏تر که مبادا دلش بشکند؛ از دوست که مبادا برنجد و تنهایم بگذارد؛ از دشمن که مبادا برآشوبد و به سراغم بیاید.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۸:۱۵
NARGESGOL
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۴۷
bilijacks
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۶:۱۰
mammad
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۱۹:۱۹
Elham
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۳ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۵
Mahkame
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۲۰
notation69
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۷