من در خود شخصیت‌های مختلفی آفریده ام. من این شخصیت‌ها را بی وقفه می‌آفرینم. همه ی روًیاهای من، به محض گذشتن از خاطرم، بی هیچ کم و کاست به وسیله ی کس دیگری که همان روًیاها را می‌بیند، صورت واقعیت به خود می‌گیرد. به وسیله ی او نه من. من برای آفریدن خودم، خود را ویران کرده ام.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Leili Nour Shams
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۴۸
tooka
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۱۶
razya
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲ دی ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۴۴
zahralabbafan
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۵
notation69
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۷
Mahkame
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۰