۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
civil
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۹:۲۲
Ali
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۵۶
Parviz
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۳