۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Batul
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۶:۰۹
halal
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۳۱
Ali
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۳۲
shila95sh
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳، ساعت ۲۳:۰۵