۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳، ساعت ۱۵:۰۷
bilijacks
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۰۸
Mary Daisy Dinkle
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۹
Elham
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۵۴
Parviz
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰
Mohammad222555
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۴۹
Reyhaneh8
‫۱۸ روز قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۵۳