من هرگز نمی‌گویم در هیچ لحظه ای از این سفرِ دشوار، گرفتار ناامیدی نباید شد. من میگویم: به امید باز گردیم _ قبل از اینکه نا امیدی، نابودمان کند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۰۱
Elham
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۰۹
💟💟💟
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۰۱