من هرگز نمی‌گویم در هیچ لحظه ای از این سفرِ دشوار، گرفتار ناامیدی نباید شد. من میگویم: به امید باز گردیم _ قبل از اینکه نا امیدی، نابودمان کند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۰۸:۳۱
Elham
‫۷ سال قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۳۹
💟💟💟
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۳۱
R_Aliabadi
‫۳ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۵۷