من هرگز نمی‌گویم در هیچ لحظه ای از این سفرِ دشوار، گرفتار ناامیدی نباید شد. من میگویم: به امید باز گردیم _ قبل از اینکه نا امیدی، نابودمان کند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۹ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۰۸:۳۱
Elham
‫۹ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۳۹
💟💟💟
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۳۱
R_Aliabadi
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۵۷