من هرگز نمی‌گویم در هیچ لحظه ای از این سفرِ دشوار، گرفتار ناامیدی نباید شد. من میگویم: به امید باز گردیم _ قبل از اینکه نا امیدی، نابودمان کند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۰۸:۳۱
Elham
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۳۹
💟💟💟
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۳۱