۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۹ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۱۰:۵۸
hedgehog
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۶