ناچار نبودی تنها باشی، چون از همان لحظه‌ای که تو را دیدم، زندگی دومی برای خودت داشته‌ای بی‌آنکه بدانی در هزاران ذره‌ی احساس و در رویاهای من عزیز بوده‌ای
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۲۸
Ali
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۵۵