آن نیرومندی ای که من میخواهم از آن قسم نیست که با آن ببری یا ببازی. من دنبالِ حصاری نیستم که قدرت بیرونی را دفع کند. آنچه من میخواهم چنان نیرویی است که بتواند قدرت بیرونی را جذب کند و با آن روی پا بایستد. نیرویی که بتواند خاموش همه چیز را تاب بیاورد _ بی عدالتی، بینوایی، اندوه، خطاها و سؤتفاهم ها.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۱۹:۵۵
Parviz
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۳