آخ که زندگی،این ترتیب اسرار آمیز منطق بی امان برای هدفی بیهوده،چه بیمزه است. آدمی نمی‌تواند برای هیچ چیز به آن دل ببندد جز رسیدن به معرفتی اندک درباره خودش،که آن هم دیر بدست می‌آید و خرمنی از حسرتهایی که آتش آن خاموش نمی‌شود
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۳ دی ۱۳۹۳، ساعت ۰۸:۴۲
Novler
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۴ دی ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۴۵
Mehrdad
‫۷ سال قبل، جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۳:۵۳
Mahkame
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۶