آخ که زندگی،این ترتیب اسرار آمیز منطق بی امان برای هدفی بیهوده،چه بیمزه است. آدمی نمی‌تواند برای هیچ چیز به آن دل ببندد جز رسیدن به معرفتی اندک درباره خودش،که آن هم دیر بدست می‌آید و خرمنی از حسرتهایی که آتش آن خاموش نمی‌شود
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۳ دی ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۱۲
Novler
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۵ دی ۱۳۹۳، ساعت ۰۹:۱۵
Mehrdad
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳، ساعت ۰۱:۲۳
Mahkame
‫۷ ماه قبل، جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۶