تو نخواستی زیبایی لحظه ای اش را ببینی. به گردش نچرخیدی یا آن را نچرخاندی. کوتاه آمدی. زود تصمیم گرفتی که دوستش نداشته باشی. ادراک زیبایی، کار آسانی نیست.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۰۸:۵۱
Ali
‫۷ سال قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۱۸
Elham
‫۷ سال قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۳۶