تو نخواستی زیبایی لحظه ای اش را ببینی. به گردش نچرخیدی یا آن را نچرخاندی. کوتاه آمدی. زود تصمیم گرفتی که دوستش نداشته باشی. ادراک زیبایی، کار آسانی نیست.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۲۱
Ali
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۹:۴۸
Elham
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۰۶