شجاعانه‌ترین کاری که کردی چی بود؟
روی زمین خون تف کرد و گفت: این که امروز صبح از رختخواب بیرون اومدم.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۳۲
Elham
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۱۹
Novler
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۲۲
zahralabbafan
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۰۱
Kasra
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۵۵