به این ترتیب همینکه مهر از روی رازت برداری و عمومی اش کنی، کارش تمام است. هیچ چیز هراس آوری در وجود ما، در زمین و شاید هم در آسمان‌ها نیست مگر چیزی که هنوز به زبان نیامده. آرام نمی‌گیری، مگر وقتی که همه چیز گفته شود، برای همیشه گفته شود. آنوقت بالاخره خاموش می‌شوی و دیگر از سکوت نمی‌ترسی. همه چیز روی غلتک می‌افتد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Novler
‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۲
Ali
‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۰۲
Great20
‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۵۹