من هم کم کم دارم چهره ی پف کرده ی مشابهی به هم میرسانم، چهره ای چون خمیر خشک شده، مثل دیواره ی پوسته شده ی آبریزگاه‌های عمومی، نیمه لبخند ابلهانه ای بر لب، و دارم به دنیا از آنسوی علت‌ها و رویداد‌های انسانی نگاه میکنم.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۰۳
shamloom
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۷
Faeze
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۹
Parviz
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۵