باز میگردم. همیشه باز میگردم.
مرا تصدیق کنی یا انکار، مرا سرآغازی بپنداری یا پایان، من در پایانِ پایان‌ها فرو نمیروم.
مرا بشنوی یا نه، مرا جستجو کنی یا نکنی، من مردِ خداحافظیِ همیشگی نیستم.
باز میگردم؛ همیشه باز میگردم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۳