احساس میکردم وقتی آدم تنها میشود تمامی غم دنیا در وجودش خیمه میزند. احساس میکند آنقدر از دیگران دور شده که دیگر هیچوقت نمیتواند به آنها نزدیک شود. میبیند میان اینهمه آدم حسابی تنهاست. یعنی هیچکس را ندارد.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۱۲
Faeze
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۴
notation69
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۳
amir_epica
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۰۵
atena1987
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۳۶