گفته بود: "کاش آدم می‌توانست با مرگ مبارزه کند."
گفتم: "چه جوری؟"
گفت: "جوری که نخواهد بمیرد. یک تقلای حسابی."
گفتم: "ممکن نیست. مرگ همیشه یک جور نیست. هر دفعه شکل تازه‌ای دارد."
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال قبل، شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۴۱
zahralabbafan
‫۴ سال قبل، جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۰۸
notation69
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۲
ladylove16
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۳۰
atena1987
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۳۵