گفته بود: "کاش آدم می‌توانست با مرگ مبارزه کند."
گفتم: "چه جوری؟"
گفت: "جوری که نخواهد بمیرد. یک تقلای حسابی."
گفتم: "ممکن نیست. مرگ همیشه یک جور نیست. هر دفعه شکل تازه‌ای دارد."
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۶ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۱۱
zahralabbafan
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۳۸
notation69
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۲
ladylove16
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۰
atena1987
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۰۵