گفتم آقا داداش این کریستف کلمب ما هنوز نمرده؟ گفت چطور مگر؟ گفتم می‌رود سرزمین کشف می‌کند اما چرا نمی‌آید اینجا را کشف کند؟ بعد من می‌رفتم داد می‌‌زدم آقای کریستف کلمب چرا نمی‌آیید ما را کشف کنید؟
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۴۱
zahralabbafan
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۰۹
Faeze
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۲
notation69
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۲
atena1987
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۳۵