احساس می‌کردم وقتی آدم تنها می‌شود، تمامی غم دنیا در وجودش خیمه می‌زند. احساس می‌کند آن‌قدر از دیگران دور شده که دیگر هیچ وقت نمی‌تواند به آن‌ها نزدیک شود. می‌بیند میان این همه آدم حسابی تنهاست.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۴۱
zahralabbafan
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۰۷
Faeze
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۱
notation69
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۲
atena1987
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۳۵