گاه کسی به سراغمان می‌آید که ما را از شخصیت‌مان رها می‌کند، شخصیتی که آن را با وجودمان اشتباه گرفته بودیم. چنین رستاخیزی نیازمند دو احساس است. عشق و شهامت. شهامت آتشی است که از تفاوت‌های اندک میان چوب‌ها هراسی ندارد. عشق، محبتی است که به گونه‌ای خستگی ناپذیر، پایدار می‌ماند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۲۷
Elham
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۳۴
Banafsheh
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۳۸
hedgehog
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۵:۳۶