برای تصمیم‌گیری اینکه انشایی خوب "خوب" است یا "بد" ، قانون بسیار ساده‌ای داریم: انشا باید واقعی باشد. باشد چیزی را که هست تعریف کنیم، چیزی را که می‌بینیم، می‌شنویم و انجام می‌دهیم. مثلا ممنوع است که بنویسیم "مادربزرگ شبیه یک جادوگر است" ، اما می‌توانیم بنویسیم: "مردم مادربزرگ را جادوگر صدا می‌کنند".
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۲۳
shamloom
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۹