مگر آدم می‌تواند چشمایش را ته رودخانه باز کند؟ آنجا تاریک نیست؟ گیاه ندارد؟ ماهی چطور؟ از آن میشود آسمان را دید که حتما دیگر آبی نیست. ته آب چطور میشود فهمید که امروز چندشنبه است؟ نباید صداهای زیادی داشته باشد. آنجا گوشهای آدم پراز مورچه نمیشود و کرم‌ها و مارمولکها توی دهان آدم وول نمیخورد. زیر سقفی با گچ بریهای آب، در اتاقهایی با دیوارهای آب، هیچکس نمیتواند بفهمد که دیگری دارد گریه میکند.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۹
zahralabbafan
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۱
jhamid93
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۵۲
Elham
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۴۶
shila95sh
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۲۳
mossi1375
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۳۹
shamloom
‫۷ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۰