همصحبتی من با دیگران چه فرقی داشت با وضعِ یک آسانسورچی، که دائما در معرض شنیدن ماجراهایی است که یا از ابتدای آن بی خبر است یا از انتهایش؟ تازه کسی از آسانسورچی توقع واکنش ندارد. خوشحال هم میشوند که حواسش جای دیگری باشد.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۰
Elham
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۹
zahralabbafan
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۳
mina_ab
‫۳ سال قبل، جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۳۱
notation69
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۶