۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
nima.gh
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۱۰
Elham
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۱۹
D Sez
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۴۳
zahralabbafan
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۵۱
Ali
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۷
docharane
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۵
Saede
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۲۱
R_Aliabadi
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۵۶