نیچه می‌گوید این وضعیت انسان نمو یافته است که بر سرنوشت خویش، ژرف بنگرد. او می‌دانست نگاه ژرف، اغلب موجب درد است، ولی باور داشت که باید خود را برای تحمل رنج حقیقت بپروریم. خیره شدن به حقیقت آسان نیست. نیچه نوشته است: "این کار همواره چشم انسان را می‌آزارد و در پایان، بیش از آن چه می‌خواسته، می‌یابد." در نهایت، نجات بخش بزرگ، همانا رنج است که به ما رخصت می‌دهد ژرف‌ترین ژرفاهای مان را بیابیم. دومین جمله ماندگار او این است که: "آنچه مرا نکشد قوی ترم می‌سازد."
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۸
zahralabbafan
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۵۱
💟💟💟
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۸