هنوز نمرده بودم، ولی داشتم به سرعت میگندیدم. کی توی این وضعیت نبود؟ همه مان مسافر این کشتی سوراخ بودیم و دل مان هم خوش بود که زنده ایم.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۲۷
Elham
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۹
mjabedi
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۵
Mehrabad
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۱
Parviz
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۲