۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۵
hedgehog
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۶
jhamid93
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۵۰
Ali
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۳۱
fari frj
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۴ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۲۱