اگر سال‌ها کپی کاری کرده اید و نتوانسته اید یک اثر هنری خلق کنید شاید به این خاطر است که چهره معشوق در شما متجلی نشده است!
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۱
Elham
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۸
hedgehog
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۱
zahralabbafan
‫۶ سال قبل، یک شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۰
parastooo
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۴